1

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ , น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 , นายสุนทร รัตนจำรญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก , นายธีระชัย ช่อไม้ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก