1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกโดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ออกให้บริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดจินดาราม (ดงข่า) ม.4 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในงาน