1

วันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้เข้าชี้แจง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ในการปรับลดจำนวนไก่ไข่ยืนกรงเพื่อรักษาเสถียรภาพไก่ไข่ ที่ จงเจริญฟาร์ม และ อภิศักดิ์ฟาร์ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ ยินดีให้ความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์