11111

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดนครนายก ณ วัดอินประชาราม หมู่ 2 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีผู้มาใช้บริการของหน่วยปศุสัตว์ จำนวน 84 ราย