1111

21 พ.ค.2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ พอ.สว. ครั้งที่ 8/2562 ณ วัดประสิทธิเวช หมู่ที่ 10 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ การเลือกซื้อเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย และสนับสนุนเวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิ และแร่ธาตุ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์