1

19 กันยายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และนายธีระชัย ช่อไม้ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก เข้าเฝ้าฯรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก