4

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำข้าราชการ,พนักงานราชการเจเจาหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดนครนายก ปฏิบัติภารกิจ Big Cleaning Day บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก ทั้งหมด เริ่มพร้อมกันหน้าศาลากลาง เวลา 08.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน