7

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม จากฟาร์มไก่ไข่ ในพื้นที่ ม.6 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา