1

15 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ส่งเสริมและตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ พร้อมทั้งเสนอแนะให้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะและดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ ม.3 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก