1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอปากพลี นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการด้านปศุสัตว์ อาทิ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองสองห้อง ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี