2

วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดเกาะกระชาย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก