1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม. 4,5,6 ต.โคกกรวด อ.ปากพลีจ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 73 ตัว