2

25 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครนายก