1

18 พ.ค.63 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอฯ ร่วมประชุมซักซ่อมแผนปฏิบัติการจำกัดโรคแอฟริกาในม้า พื้นที่จังหวัดนครนายก ณ วันที่ 18 พ.ค.63 จังหวัดนครนายกมีคอกม้า รวม 42 คอก ม้า 248 ตัว ติดมุ้งขนาด 32 ตา ครบทุกคอก