1

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ร่วมตรวจสัตว์สอบสวนโรค เนื่องจากสาเหตุการตาย ของม้า จำนวน 1 ตัว ณ สีดารีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ในการนี้จึงได้สั่งกักสัตว์ (ม้า) ห้ามเคลื่อนย้าย จำนวน 14 ตัว บริเวณคอกม้าของรีสอร์ท 30 วัน เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในม้า