1

9 มิถุนายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และปศุสัตว์อำเภอปากพลีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก