1

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสู่ชุมชน กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ม.5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก