1

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมกับ ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกิจกรรมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เนื่องในพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก ณ วัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก