1

วันที่ 16 กันยายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก