1

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก