1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าดำเนินการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ (ซากสัตว์สำหรับการบริโภค) ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา นครนายก เลขที่ 176 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก