1

3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก