1

วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ดำเนินงานตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นครนายกลดราคาช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายนายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยประสานผู้ประกอบการ ร้านค้า จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก อาทิเช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ เนื้อจระเข้ กุ้งขาว น้ำมันพืช น้ำตาลทราย น้ำปลา ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาสินค้าราคาแพง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รายงาน