1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
       นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาววิรัลพัชร์ อยู่อินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมพิธีพระราชทานกระบือ และพิธีมอบกระบือให้กับโรงเรียนควายบ้านหนองตาตั้ง โดยมีพลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก