1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิ่ลบวกหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ พื้นที่ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3/2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การจัดการฟาร์ม การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก และแนะนำการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีการปรับระบบการป้องกันโรค ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเกษตรกร หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงาน เกษตรกรได้รับบริการ 2 ราย ไก่พื้นเมืองได้รับวัคซีนฯ 250 ตัว