8

11 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในเขตอำเภอเมืองนครนายก (รร.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม และ รร.วัดเอี่ยมประดิษฐ์) แนะนำการเลี้ยงไก่ไข่และการเฝ้าระวังโรคระบาด ขณะนี้ไก่ไข่ของ รร.มีสุขภาพแข็งแรงดี อัตราการไข่ ประมาณ 70 %