3

4 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก พร้อมด้วยส่วนราชการเกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดนครนายก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอเมืองนครนายก โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายจิตวัฒน์ วิกสิต ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายหน่วยงาน