วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครนายก ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก โดยพ่นยาฆ่าเชื้อโรค สนามชนไก่ ต.เขาพระ จำนวน 1 แห่ง, โรงฆ่าสัตว์ปีกและสถานที่พักซากสัตว์ปีก จำนวน 3 แห่ง (ต.ดงละคร 2 แห่ง,ต.วังกระโจม 1 แห่ง), กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง จำนวน 7 แห่ง (ต.ดงละคร 2 แห่ง,ต.หินตั้ง 2 แห่ง,ต.ท่าช้าง 1 แห่ง,ต.บ้านใหญ่ 1 แห่ง, ต.วังกระโจม 1 แห่ง), ฟาร์มนกกระทา ต.เขาพระ จำนวน 1 แห่ง