1

วันที่ 5 ก.พ.63 เวลา 13.30 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก ท้องถิ่นจังหวัดและผู้ประกอบการฟาร์มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก