1

วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากจงเจริญฟาร์ม ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองอาษา ณ ห้องประชุม อบต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม