1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ เทศบาลเมืองนครนายก ตรวจติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก เพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ช่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อบำบัด หลังการใช้จุลินทรีย์บำบัด