1111

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 9 ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครนายก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับการตรวจติดตามงาน/โครงการฯตามประเด็นการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก พร้อมนี้ภาคบ่ายลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการสนันสนุน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะขุน เขาเพิ่ม หมู่ที่ 6 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โดยประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ นำเสนอและให้การต้อนรับ