1

วันที่ 16 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามสถานที่รวบรวมไข่ เพื่อประกอบการอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ไก่ออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัทฟาร์มจงเจริญจำกัด ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก