1

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในการทอดพระเนตรการหว่านข้าว ณ ห้องประชุม กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า