1

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมีการแจกเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ วิตามิน เอกสารเผยแพร่ และผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ ๕ ตัว แมวเพศผู้ ๑ ตัว พร้อมทั้ง ให้บริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ สนามกีฬากลางโคกกรวด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก