1

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก และพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี