1

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม kick off วันดินโลก ณ สวนเกษตร โคก หนอง นา (หลังที่ว่าการอำเภอบ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี