1

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ