1

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีวางพานพุ่มและกล่าวราชสดุดีถวายแด่ดวงพระวิญญาณ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี