1

วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ตรวจติดตามการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก เเละให้คำแนะนำในการใช้จุลลินทรีย์บำบัดเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน