1

     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์จังหวัดนครนายก ผลการดำเนินงาน สุนัขเพศผู้ 9 ตัว สุนัขเพศเมีย 15 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 2 ตัว รวม 27 ตัว