1

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ปฏิบัติงานโครงการสำรวจเก็บตัวอย่างระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2/2564 เก็บตัวอย่างฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 50 ตัวอย่าง และไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน 60 ตัวอย่าง รวม 110 ตัวอย่าง