1

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือมอบวัสดุ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน(LumpySkinDisease) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก โดย นายจักรพันธ์จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มอบวัสดุ และเวชภัณฑ์ แร่ธาตุอาหาร ชนิดละลายน้ำ ยาฉีดกำจัดพยาธิภายใน และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง มอบให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6,7 ตำบลดอนยอ เกษตรกรจำนวน 17 ราย กระบือ 46 ตัว โค 84 ตัว ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้ความรู้และการระบาด การติดต่อ การป้องกัน พร้อมทั้งพ่นยาฆ่าแมลงในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที