1วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อตรวจประเมินต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และให้การตรวจต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบริษัท ไทสัน โพลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด หมู่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม