1

     วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ ณ ถลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สถานการณ์น้ำ ภาวะภัยแล้ง การเตรียมการป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่วมประเมินความเสียหายเบื้องต้นตลอดจนความต้องการช่วยเหลือด้านการเกษตร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.สาริกา อ.เมือง

       โดยผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ให้ข้อมูลในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์