1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ภายใต้กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2567 โดยมีเป้าหมายการเก็บตัวอย่างจากไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่เสี่ยงสูง ระดับ 5 ผลการปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมือง (GFM) จำนวน 1 ฟาร์ม 20 ตัวอย่าง