28 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ร่วมดำเนินการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก