28 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2560 ณ. พื้นที่ หมู่ 7 บ้านคลองโพธิ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก โดยได้มอบเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งสาธิตการทำวัคซีนในสัตว์ปีกด้วย