66

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ร่วมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวจรจัด ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดพื้นที่จังหวัดนครนายก ปี 2560 ณ วัดเขาทุเรียน และวัดบ้านวังรี ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก