วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก (ประธานกรรมการ) นำคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ตรวจต่ออายุใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ซึ่งเป็นการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี มีต้นทางการผลิตมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ GAP ผ่านการฆ่าและชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี สามารถตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตได้ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านนา2.เทสโก้ โลตัส สาขานครนายก